GrandBerk olarak çevreye saygı duymamız gerektiğinin bilincinde elemanlarımızı yetiştiriyoruz ve çalışmalarımızı çevremizi korumak için yapılandırıyoruz.


Bugünlerden yarınlara kalacak çevremiz için, zararlı  madde kullanmıyor ve atık yağlarımızı özel toplama araçları ile toplanarak (olması gerektiği gibi) toplama yerlerine gönderiliyor.