GRAND TABLDOT olarak amacımız hijyenik ortamlarda yasalara ve standartlara uygun lezzetli yemekler üretip, müşteri istek ve beklentileri doğrultusunda hizmet sunmak, çevreye duyarlı, kalitemizi sürekli geliştirerek, müşteri memnuniyetini, şirketimizin pazar payını ve rekabet gücünü artırmaktır.

 

GRAND TABLDOT yönetimi olarak bu sistemi destekliyoruz.

 

 • “ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ” “ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ’’ ve “ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ”‘nin tüm gerekleri yerine getirilir.
 • Müşteri memnuniyeti en üst seviyede tutulur.
 • Sürekli gelişim kuruluşumuzun tüm departmanlarında ön planda tutulur.
 • İlgili tüm yasa ve yönetmeliklerle belirlenen standartlar uygulamaya alınır.
 • Doğal kaynak kullanımını azaltmak ve mümkün olduğunca tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir materyallerin tüketimine yönelinir.
 • Üretimden ve diğer faaliyetlerimizden kaynaklanan atıklar, uygulanabildiği her durumda ve her sahada en aza indirilir.
 • Yatırım kararları alınırken, çevresel kıstaslar dikkate alır.
 • Tüm faaliyetlerimizde, bunların çevreye olabilecek etkileri konusunda tedbirli ve dikkatli davranılır.
 • Çevre Yönetim Sistemi geliştirilmiştir ve bu sistemin etkin olması ve güncel tutulması sağlanır.
 • Acil Durum Riskleri azaltılmaya çalışılır.
 • Çevrenin korunması ile ilgili olarak tüm personelin eğitilmesi sağlanır.